Mi a művészetterápia? 

2023.10.04

A művészetterápia olyan segítő módszer, mely a pszichológia alapjaira épül, és a különböző művészeti ágak, műalkotások létrehozásával vagy felhasználásával történik érzelemkifejezés, lelki folyamatok megértése, és pszichológiai változások, fejlődés előidézése. A művészetterápia egyéni segítő folyamat, azaz egyéni tanácsadás és művészetterápiás csoportfoglalkozás keretei között is megvalósulhat. A művészetterápia céljai sokrétűek lehetnek, attól függően, hogy milyen közegben, kik veszik igénybe. A leggyakoribb és legáltalánosabb, szinte mindig megvalósuló cél az önismeret mélyítése, és a személyiségfejlesztés. Bentlakásos intézményekben illetve gyerekek esetében alkalmazható szocializációs célból. Ha művészetterápiás csoportot működtetünk, akkor megvalósul a közösségépítés, hiszen az együttalkotás vagy az egymás melletti kreatív tevékenység, illetve a csoportos feldolgozás a csoporttagok kommunikációját és együttműködését fejleszti. Mivel a művészetterápia egy kreatív folyamat, melynek során sokféle készség, képesség aktivizálódik, cél és eredmény lehet a kompetenciafejlesztés és az edukáció is. Művészetterápiát gyakran alkalmaznak pszichológiai problémák kezelésére, számos pszichoterápiás kórházi osztályon működik művészetterápiás csoport. Egyéni tanácsadás keretében a művészetterápia alkalmas problémák feltárására és átdolgozására, élethelyzeti elakadások feloldására, az egyén lelki működésének, cselekedeteinek mélyebb megértésére, krízisállapotok feloldására, érzelmek kifejezésére és átdolgozására.

A művészetterápia fajtái

Létezik befogadó (receptív) művészetterápia, amikor valamilyen kész alkotás befogadásán keresztül zajlik a pszichológiai folyamat, ilyenkor a terápia résztvevője hagyja, hogy a mű hasson rá érzelmileg. Például zenehallgatás, irodalmi szerzemény elolvasása vagy meghallgatása történik, egy festmény, kép vagy szobor megtekintése. A művészet okozta katarzis, érzelmek megtapasztalása, felismerése, kommunikálása, értelmezése hozza a pszichológiai, terápiás hatást. E csoportosítás szerint a másik típus az aktív művészetterápia, amikor a terápia résztvevője maga végez valamilyen művészeti tevékenységet (zenél, énekel, rajzol, fest, szobrászkodik, mozog, táncol, ír, színészkedik).

Az aktív művészetterápián belül megkülönböztetünk két típust. Az egyik az alkotásközpontú művészetterápia, melynek során a kreatív alkotási folyamat hordozza a terápiás hatást, itt a művészeti tevékenység a lényeg, melyet nem követ szóbeli feldolgozás. Ilyenkor fontos lehet a mű esztétikuma, mert sokszor kiállítás születik a megalkotott festményekből, rajzokból, szobrokból, bemutatásra kerül a művészetterápia keretében létrejött koreográfiia vagy színdarab, megjelenik a megírt novella. Az aktív művészetterápia másik fajtája a feldolgozásközpontú művészetterápia. Ilyenkor lényegtelen az elkészült alkotás "szépsége", az "csak" a lelki tartalmak megértésének eszköze, a mű jelentéstartalma a fontos. Itt a művészeti tevékenységet hosszabb pszichológiai feldolgozás követi szóban, mely kitér az alkotó érzéseire, a segítő vagy más csoporttagok fantáziáira, a használt szimbólumok jelentéstartalmaira.

Mi a Belső Lépés módszere?

A Belső Lépésnél a feldolgozásközpontú művészetterápiát alkalmazzuk, akár aktív, akár receptív módszerrel dolgozunk. Ez közelebb hozza azok számára is a művészetterápiát, akik nem mozognak otthonosan a művészeti folyamatban. Hiszen a legegyszerűbb alkotásokban is ott a lelkünk lenyomata, letapogathatók a személyiségjegyeink, és megjelennek a tudattalan tartalmak, melyek tudatosítása lépéseket eredményezhet a problémáink megoldásában.

Székely Zsuzsanna

Források:

- MMSZKE - Németh László: Áttekintő tanulmány a szocioterápiáról.

Készítsd el weboldaladat ingyen!